شما می توانید با ارسال ایمیل خود، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید

ایمیل خود را وارد کنید:

پیش بینی من از انتخاب سال ۲۰۱۲ ریاست جمهوری فرانسه به صورت زیر است. رای سارکوزی: ۴۵ تا ۴۹ درصد رای هولاند: ۵۴ تا ۵۸ درصد Avant l’élection présidentielle française 2012 Nicolas Sarkozy Vote:% 45 – 49 Francois Hollande Vote:% 54 – 58

Share

The Next Eleven (or N-11) are eleven countries—Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey, and Vietnam — identified by Goldman Sachs investment bank and Jim O’Neill as having a high potential of becoming, along with the BRICS, the world’s largest economies in the 21st century. The bank chose these states, all [...]

Share

In economics, BRIC is a grouping acronym that refers to the countries of Brazil, Russia, India and China, which are all deemed to be at a similar stage of newly advanced economic development. It is typically rendered as “the BRICs” or “the BRIC countries” or “the BRIC economies” or alternatively as the “Big Four”. کشورهای [...]

Share

۱۱ کشور داراری پتانسیل قدرتمند شدن

The Next Eleven (or N-11) are eleven countries—Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey, and Vietnam — identified by Goldman Sachs investment bank and Jim O’Neill as having a high potential of becoming, along with the BRICS, the world’s largest economies in the 21st century. The bank chose these states, all with promising outlooks for investment and future growth, on December 12, 2005.

11 کشوری که پشت سر ۴ کشور گروه بریک در حال رشد هستند و دارای بیشترین پتانسیل تبدیل شدن به قدرت های آینده را دارند عبارتند از:

بنگلادش، مصر، اندونزی، ترکیه، ایران، مکزیک، نیجریه، فیلیپین، کره جنوبی، ویتنام.

Share

دیدگاه خود را به ما بگویید.