شما می توانید با ارسال ایمیل خود، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید

ایمیل خود را وارد کنید:

پیش بینی من از انتخاب سال ۲۰۱۲ ریاست جمهوری فرانسه به صورت زیر است. رای سارکوزی: ۴۵ تا ۴۹ درصد رای هولاند: ۵۴ تا ۵۸ درصد Avant l’élection présidentielle française 2012 Nicolas Sarkozy Vote:% 45 – 49 Francois Hollande Vote:% 54 – 58

Share

بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۱

انتخابات فرانسه- سارکوزی یا هولاند؟

بدون نظر

پیش بینی انتخابات فرانسه

پیش بینی من از انتخاب سال ۲۰۱۲ ریاست جمهوری فرانسه به صورت زیر است.

رای سارکوزی: ۴۵ تا ۴۹ درصد
رای هولاند: ۵۴ تا ۵۸ درصد

Avant l’élection présidentielle française 2012

Nicolas Sarkozy Vote:% 45 – 49
Francois Hollande Vote:% 54 – 58

Share